★★★★★ ★★★★★
9.7 (11 beoordelingen)

Huisregels Rigoletto Manege

 • Tijdens het rijden op het terrein of daarbuiten is het dragen van een veiligheidscap en rijkleding met daarbij behorend voor de paardensport passend schoeisel verplicht.
 • Ouders/verzorgers van kinderen dienen hun kinderen zoveel mogelijk in de gaten te houden, en te attenderen op de gevaren en risico’s van aanwezig zijn op een hippische accommodatie.
 • Het is niet toegestaan om op fourage (stro-, hooi- en kuilbalen) en machines te spelen.
 • Met uitzonderingen van de locaties die daartoe expliciet zijn aangewezen geldt voor het gehele terrein een rookverbod. Het rookverbod geldt ook op het paard.
 • Aanwijzingen van het stalpersoneel, vrijwilligers en instructeurs dienen opgevolgd te worden.
 • Het gebruikte harnachement van iedere combinatie (ook van pensionklanten) dient goed onderhouden te zijn en minimaal 1 keer per maand gecontroleerd te worden op gebreken en slijtage.
 • Aanwezigen op het terrein dienen zich rustig te gedragen en dienen op veilige afstand van de rijbaan te blijven. Zij mogen zich niet ongevraagd met de gang van zaken tijdens het rijden/instructie bemoeien.
 • Honden zijn niet toegestaan.
 • Tijdens het rijden dienen de rijbaanregels in acht genomen te worden.
 • Alcoholgebruik voor of tijdens het rijden is niet toegestaan.
 • We houden de manege samen netjes. Iedereen die gebruik maakt van de accommodatie, ruimt zijn/haar eigen spullen en de gemaakte rommel op.
 • Klanten mogen alleen lespaarden en pony’s poetsen, van en naar stal begeleiden en op- of afzadelen als dit met toestemming en onder toezicht van stalpersoneel of vrijwilligers gebeurt.
 • Klanten en/of vrijwilligers mogen lespaarden en pony’s zonder toezicht verzorgen wanneer zij hiervoor voldoende kennis en ervaring hebben en de manege hiermee heeft ingestemd.
 • De rijvaardigheid van nieuwe klanten wordt in de praktijk beoordeeld door de instructeur. De instructeur deelt ruiters naar hun niveau in bij de verschillende lessen.
 • Het gebruik van een mobiele telefoon is tijdens het rijden niet toegestaan, tenzij een ruiter alleen in de rijbaan rijdt.
 • De manege heeft het recht om een bezoeker die handelt in strijd met de bepalingen van deze huisregels de toegang met onmiddellijke ingang te weigeren.
Beoordelingen
Wat leden over ons zeggen
10
“”
10
“Leukste manege ooit!”